Xanthi

acquerello e china, 24×16 cm, 2022

Xanthi